home | contact

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school?

Dat kan via www.schoolwijzernijmegen.nl, het centrale aanmeldpunt voor basisonderwijs in Nijmegen. De gemeente weet op welke school nog plaats is en beslist of een kind naar de school van voorkeur kan.

Wilt u, voordat u kiest eerst meer informatie over de school, dan nodigen wij u uit voor een gesprek op school. U krijgt een rondleiding en uitleg. Een afspraak kunt u maken bij onze administratief medewerkster. Nadat de gemeente toestemming heeft gegeven vult u een inschrijfformulier in.

Kinderen die van een andere basisschool komen, worden ook besproken binnen het management team van de school. Er wordt ook altijd contact opgenomen met de vorige school. Pas daarna wordt overgegaan tot eventuele plaatsing.

Wij hechten er waarde aan om met enige regelmaat met de leidsters van de peuterspeelzalen in de wijk van gedachten te wisselen over opvoedkundige zaken en over de manier van werken. Samen organiseren we kennismakingsbezoeken voor de peuters met de kleutergroepen en door het jaar heen zijn er gezamenlijke activiteiten van peuters en kleuters, samen met kleuters van De Bloemberg.

Het pedagogische schoolklimaat is erop gericht om het aanpassingsproces van speelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo krijgen de aankomend vierjarigen vijf dagdelen de gelegenheid om kennis te maken met de groep en leerkracht waarbinnen zij zijn geplaatst. Door deze kennismaking kunnen de nieuwe leerlingen alvast een beetje wennen aan hun nieuwe school.