home | contact

Brede School

Brede school De Lindenhoeve is een samenwerking van ouders, de school en de instellingen in de wijk Zellersacker om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten optimaal te ontwikkelen.

De instellingen die onderdeel zijn van Brede school de Lindenhoeve zijn: basisschool De Lindenhoeve (Conexus), basisschool de Bloemberg (Conexus), B.S.O. Twinkel (KION), peuterspeelzaal Pino(KION) en het Activiteitenplein Interacker (Tandem).

We streven naar een positief ontwikkelklimaat voor ieder kind. Een positief leefklimaat geeft een basis van zelfvertrouwen en zelfrespect. De aanwezigheid van zelfvertrouwen en zelfrespect maakt de weg vrij voor sociale participatie met verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

Het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen kan nooit zonder ouderbetrokkenheid. Er wordt aandacht besteed aan het verkleinen van de afstand tussen school en thuis.

Een diversiteit in het aanbod van activiteiten biedt mogelijkheden om deze ontwikkeling te ondersteunen. Het accent ligt op het leefklimaat van de wijkbewoners: bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning voor ouders, vergroten en verbeteren van de leefwereld, stimuleren van participatie van kinderen en ouders.

Daarnaast is Brede school De Lindenhoeve een sportieve, gezonde en culturele school. Alle groepen krijgen een gedeelte van het schooljaar beeldende kunst of muziekles onder schooltijd gegeven door docenten van de Lindenberg. Na schooltijd kunnen kinderen kiezen voor activiteiten als muziek, sport, koken en ict vaardigheden.