home | contact

Onze school

Onze school is een Brede School voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Wij zijn een kleine school die uw kind kent en staan daarmee ook garant voor betrokkenheid. Wij hebben combinatiegroepen en het streven is om steeds meer groepsdoorbrekend te werken.

Kinderen die veel met en van elkaar kunnen leren worden geclusterd. Ook kwaliteiten van leerkrachten worden zoveel mogelijk benut. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.

Alle kinderen zijn dus welkom op de Lindenhoeve, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Het is ons doel om kinderen te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Hierbij leggen we een accent op de basisvaardigheden. We besteden veel aandacht aan het leren samenwerken en leren omgaan met elkaar. Hierbij maken we gebruik van de methodiek van De Vreedzame School.

In samenwerking met het Activiteitenplein is ons doel de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We besteden dan ook veel aandacht aan de culturele, sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.