home | contact

Ouders

 

Als team vinden wij een plezierig en regelmatig contact met de ouders van onze leerlingen erg belangrijk. Tenslotte zijn wij samen verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind(eren). Hierin kunnen ouders en leerkachten elkaar aanvullen, u kent uw kind tenslotte het beste. Die informatie van u is voor ons erg belangrijk. Daarnaast is het van groot belang dat ouders op de hoogte zijn van de werkwijze van de school en dat zij achter deze werkwijze kunnen staan.

Om dit belang te benadrukken hebben wij door het jaar heen drie momenten waarop wij uitgebreider met u als ouder over uw kind in gesprek gaan.
In het najaar krijgt uw kind het zogenoemde ik rapport mee. Dit is een persoonlijk verslag over de eerste indruk die de leerkracht heeft van uw kind. Bij het ik rapport hoort het startgesprek. In dit gesprek van 15 minuten gaat u samen met uw kind in gesprek met de leerkracht. Het doel van dit gesprek is elkaar beter leren kennen waardoor we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de individuele leerling. Vooraf krijgt u een korte vragenlijst zodat u zichzelf samen met uw kind kunt voorbereiden op het gesprek.

In het voorjaar volgt het tweede gesprek. Dit is een gesprek naar aanleiding van het eerste rapport dat meegegeven wordt. Dit gesprek vindt plaats tussen ouder(s) en leerkracht. Hierin bespreken we hoe de eerste periode is gegaan en wat er de komende periode gaat gebeuren

Aan het einde van het jaar naar aanleiding van het tweede rapport vinden er facultatieve gesprekken plaats. Deze gesprekken kunnen door leekracht en/of ouder(s) aangevraagd worden.

In de eerste maand van het nieuwe schooljaar vind de algemene ouderavond plaats. Ouders kunnen tijdens deze avond kennismaken met de leerkracht(en) en andere ouders. Zij krijgen informatie over wat er dat schooljaar in de groep aan onderwijs gegeven wordt en welke activiteiten er zijn. Tevens is dit een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Hulpouders.

De hulp van ouders is belangrijk. Leerkrachten en ouders proberen samen de Brede School zó in te richten dat ieder kind zich thuis voelt op school en dat het positief wordt gestimuleerd om zich zelf optimaal te ontwikkelen. In de loop van het jaar zijn er de nodige activiteiten. Bij een aantal van deze activiteiten zullen we een beroep doen op ouders om te helpen. Zonder ouderhulp zijn activiteiten niet te organiseren. Wij zijn u allemaal op voorhand erg dankbaar voor uw hulp!